STÄNG

BESTÄLL


Om Reserol

Vad är Reserol?

Så fungerar abonnemang?

Återförsäljare

App

Vanliga frågor

Kontakta oss

Swedish / SEK English / EURO
Frågor och svar

Frågor och svar


Här visas de mest vanligt ställda frågor som vi fått av våra kunder.

Vad är Reserol och vad innehåller det?


Reserol är en lövtunn film med en yta som motsvarar ungefär ett frimärke. En film innehåller 20 mg resveratrol. Förutom substansen består Reserol till största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Vi strävar efter att använda råvaror av läkemedelsstandard och produkterna tillverkas enligt livsmedelsverkets riktlinjer för kosttillskott. Den fulla ingredienslistan är: natriumalginat, trans-resveratrol, glycerol, sorbitol, vatten.


Hur mycket Reserol ska jag ta varje dag?


Rekommenderad dos för vuxna är 6 filmer dagligen. 2 filmer per tillfälle efter frukost, lunch och middag. Sätt 1 film per sida i munnen.


Hur använder jag Reserol?


Applicera filmen på munslemhinnan i kinden eller gommen och låt den smälta - undvik att vidröra filmen med tungan. Filmen löses upp efter ca 3 – 5 minuter. 2 filmer per tillfälle efter frukost, lunch och middag. Sätt 1 film per sida i munnen eller i gommen.


Jag har fått filmen på tänderna, är det farligt?


Det är inte farligt att få filmen på tänderna. För bästa funktion ska filmen sitta på munslemhinnan.


Hur ska jag förvara Reserol?


Förvaras mörkt, torrt och oåtkomligt för barn.


Är resveratrol farligt i höga doser?


Studier har gjorts på människor med väldigt höga doser, det har då rapporterats väldigt få biverkningar. Bland de rapporterade biverkningarna är störningar i magen, oftast diarré, vanligast.


Kan man överdosera Reserol?


Reserol innehåller förhållandevis låga doser jämfört med andra resveratrolbaserade produkter. Därmed är sannolikheten att man kan överdosera Reserol väldig låg.


Är Reserol en anti-oxidant?


Reserol innehåller resveratrol som är en växtpolyfenol, naturligt förekommande i växtriket. I naturen fungerar resveratrol som ett potent försvar mot av bl.a. svampangrepp och skadliga bakterier. När en växt blir utsatt för någon form av yttre stress sätter resveratrol igång en process som försätter cellerna i ett läge redo att skydda sig.


Vad händer med filmen om den ligger utanför påsen?


Om filmen ligger oskyddad kan den påverkas och antingen torka eller bli klistrig beroende på om det är varmt och torrt eller fuktigt i miljön den är i. Själva substansen resveratrol påverkas inte av att ligga utanför påsen.


Kan man använda en film som har skiftat i färg?


Har produkten skiftat i färg rekommenderar vi att man inte använder den.


Hur fungerar Reserol?


Reserol är en film som kan liknas vid ett frimärke som fästs på insidan av kinden. Själva filmen laddas med 20mg resveratrol/film och den är en alginatbaserad polymerfilm som löses upp i munnen efter 3-5 minuter. Via munslemhinnan distribueras reservatrol direkt ut i kroppen.


Var kan jag köpa Reserol?


Du kan köpa Reserol via vår webbshop eller via utvalda återförsäljare. Klicka här för att hitta närmsta återförsäljare.


Kan barn använda Reserol?


Vi rekommenderar att Reserol används av vuxna.


Vem ska använda Reserol?


I princip alla vuxna.


Varför ska jag klistra in en film i munnen?


Munslemhinnan kan absorbera resveratrol och filmen underlättar absorptionen genom att hålla resveratrol på plats i munhålan.


Är det inte farligt att produkten går rakt ut i blodet?


Alla näringsämnen och läkemedel fungerar på det sätt att de absorberas i blodomloppet och sedan fördelas ut i kroppen där de behövs.


Om jag äter läkemedel kan jag ta Reserol då?


Inga betydliga interaktioner mellan resveratrol läkemedel har rapporterats. 


Vad är det för resveratrol in Reserol?


Produkten innehåller trans-resveratrol som också finns i vindruvor och blåbär.


Är inte 20 mg resveratrol för lite?


Om man kan undvika att göra upptaget via magen behöver man inte så stora doser. Reserol är designat för att resveratrol ska absorberas där det inte kan brytas ner. I tabletter är det höga doser för att försöka kompensera att mer än 99% av resveratrol bryts ner i magen.


Finns det animaliska ingredienser i Reserol?


Det finns inga animaliska ingredienser i Reserol.


Hur ska jag återvinna förpackningen?


Dospåsen sorteras som brännbart och ytterkartongen sorteras som papp.


Vad händer om jag sväljer en film?


Det kommer inte att hända någonting mer än att du tar upp resveratrol via magen istället för via munslemhinnan, dvs ett mycket lägre upptag.


Är resveratrol dopningsklassat?


Resveratrol finns inte upptaget på WADAs ingredienslista i dagsläget.


Om jag är gravid, kan jag använda Reserol då?


Eftersom effekterna är okända hos gravida rekommenderar vi inte att gravida använder Reserol.


Finns det absorptionsstudier på Reserol?


Det pågår studier på detta.


Var tillverkas produkten?


Produkten tillverkas i Sverige.


Finns det biverkningar med Reserol?


Studier har gjorts på människor med väldigt höga doser, det har då rapporterats väldigt få biverkningar. Bland de rapporterade biverkningarna är störningar i magen, oftast diarré, vanligast.


Kan man vara allergisk mot resveratrol?


I den medicinska litteraturen har det inte rapporterats några fall av allergiska reaktioner mot resveratrol.


Innehåller Reserol socker?


Reserol innehåller mycket små mängder sorbitol.


Kan man fästa Reserol på andra slemhinnor?


Teoretiskt sätt kan filmen fästas på alla slemhinnor som är tillräckligt fuktiga. Vår rekommendation är att använda Reserol i munhålan för att maximera möjligheten till upptag.


Hur länge ska filmen sitta i munnen?


Filmen ska sitta kvar i munnen till dess att den har lösts upp. Beroende på var i munhålan filmen sitter tar det olika lång tid för filmen att smälta. Oftast tar det mellan 3-5 minuter för Reserol att lösas upp och försvinna. Hastigheten är beroende av mängden saliv i munnen.


Vad händer om jag dricker direkt efter att ha satt in filmen i munnen?


Om man dricker direkt efter att ha fäst filmen i munnen påskyndas hastigheten av upplösningen, dvs det kan vara så att filmen löses upp för fort och inte hinner transportera över substansen via slemhinnan.