RESEROL MOISTURIZING HAND SANITIZER 500ml

Price:
( Moms: 19.80 kr ) 99.00 kr

500 ML

Reserol Moisturizing Hand Sanitizer

500 ml: Återfuktande handdesinfektion för rena och torra händer.

Reserol Moisturizing Hand Sanitizer är en nytänkande och smart handdesinfektion som innehåller en cellulosabaserad återfuktande ingrediens som är helt naturlig då den kommer från trämassa. Den både förtjockar gelen och återfuktar huden. Vid blandningen suger cellulosaingrediensen upp desinfektionskoncentratet och sväller, när man sedan använder produkten tar det lite tid för desinfektionskoncentratet att "komma ur" cellulosafibern och produkten upplevs som hal. Detta innebär att desinficerings-medlet stannar på huden en längre tid, vilket gör den effektiv. Rekommendationerna är att händerna ska vara blöta i 20-60 sekunder. Eftersom avdunstningen sker långsammare, blir också uttorkningen mindre, dvs huden torkas inte ut lika mycket som med en "vanlig" handdesinfektion.
 

Så använder du Reserol Moisturizing Hand Sanitizer

Tag 2 ml och gnid in i händerna tills all produkt är torr. Behöver ej sköljas eller torkas bort. Använd vid behov. Innehåller Desinfektionsmedel, färdig brukslösning. Aktiv substans: 649 g/kg Etanol. Typ av preparat: Flytande gel.

Innehåll

Innehåller 70% Alkohol

Fara. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONSTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen och drick ett par glas vatten (endast om personen är vid medvetande) Vid obehag, kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.

Technical specifications

Ingredienser Etanol, 2-Metyl-2-Propanol, Denatonium Benzoate, ETHANOL, 2,2',2''-NITRILOTRIS, Dietanolamin
Size

500 ML